חברת קו צינור אירופה אסיה

קיומו של גשר יבשתי צר בין ים סוף לים התיכון, הוביל באמצע המאה הקודמת להחלטה על הנחת צינור דרך דרום המדינה וביחד עם מסופי אחסון, להשתמש בו להובלה של נפט גולמי ממקורות ההפקה במפרץ הערבי ללקוחות באירופה.

חברת קו צינור אילת אשקלון נוסדה בשנת 1968 כממשיכת דרכן של חברות אשר הובילו נפט בשנות החמישים והשישים דרך אותו גשר יבשתי. החברה פעלה בהצלחה בתקופות של שינויים דינמיים בשוק הדלק המקומי והבינלאומי ובימים קשים של תהפוכות פוליטיות. בעקבות סיום הזיכיון שניתן לחברה להקים ולהפעיל את מתקני הנפט, הועברה הפעילות לחברה חדשה שהוקמה למטרה זו, חברת קו צינור אירופה אסיה בע”מ (קצא”א).

מערכת קווי הדלק של קצא”א להובלת נפט גולמי כוללת 3 קווים. הגדול מביניהם הוא קו “42 באורך 254 ק”מ, המחבר את נמל הנפט לחוף ים סוף עם נמל הנפט באשקלון, אשר לחוף הים התיכון. שני הקווים הנוספים מזינים את בתי הזיקוק בחיפה ובאשדוד. החברה מפעילה שני נמלי נפט ושני מכללים עם נפח אחסון כולל של 3.7 מיליון מטרים מעוקבים לנפט גולמי ומוצרי דלק.

לפרטים נוספים